SENTEZ INTERNATIONAL TRADING CO. SRL , denumita generic in cele ce urmeaza si Sentez, in calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.sentez.ro, respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci când utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta Politica de confidentialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra, cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.

Sentez International Trading CO. SRL isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.sentez.ro, precum si prezenta Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica Termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru site-ul www.sentez.ro si pentru care Sentez are calitatea de autor/proprietar/administrator.

DEFINITII

a. date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

c. stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila, potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

e. operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

g. destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

 

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Sentez poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar.

Pentru a putea cumpara de pe www.sentez.ro, este necesara inregistrarea pe acest website. Contul este editabil, datele putând fi modificate sau sterse in orice moment.

Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastra.
• Pentru a livra servicii precum buletinele de stiri, evenimentele sau produsele pe care le-ati cerut sau achizitionat.
• Pentru a ne ajuta sa cream si sa publicam continutul cel mai relevant pentru dvs.
• Pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului.

Sentez colecteaza informatii si le prelucreaza in date statistice despre ce pagini accesati in interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Sentez poate folosi in cadrul site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

• Pentru a imbunatati securitatea accesului.
• Pentru a imbunatati uzabilitatea si a va furniza un serviciu cât mai bun.

Sentez poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale Sentez si ale site-urilor sale web, sau (c) actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitati sa furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii.

Sentez nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

Colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.sentez.ro.

Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.sentez.ro implica:

Formularele de plata online prezentate dumneavoastra atunci când efectuati o tranzactie eCommerce vor trebui completate cu toate informatiile solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.sentez.ro in urmatoarele scopuri:

• facturarii produselor/serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
• livrarii acestora;

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE SI DATELOR ANONIME

Sentez poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in calitatea sa de operator in urmatoarele scopuri:

• realizarii de analize/rapoarte;
• realizarii de informari;
• publicarii, promovarii, ofertarii produselor/serviciilor oferite de catre Sentez

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Sentez utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Serverul pe care site-ul este gazduit este protejat  de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punctul de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

 

LEGISLATIE: PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidentialitate se supune legislatiei române, respectiv prevederilor Legii nr. 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Sentez are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaza. Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

· dreptul la informare (art. 12);

· dreptul de acces la date (art. 13);

· dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

· dreptul de opozitie (art. 15);

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

· dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

DREPTUL LA INFORMARE (art. 12)

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la persoana vizata, Sentez are obligatia de a furniza catre acesta urmatoarele informatii:

a. Identitatea operatorului si, daca este cazul, identitatea reprezentantului acestuia.

b. Scopul in care operatorul se foloseste de datele cu caracter personal.

c. Informatii adiacente legate de destinatarii/ categoriile de destinatari ai datelor.

d. Informatii a caror furnizare este impusa de prin dispozitie a autoritatii de supraveghere.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; scopul in care se face prelucrarea datelor; informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective: a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b.scopul in care se face prelucrarea datelor; c. Informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; d. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

DREPTUL DE ACCES LA DATE (art.13)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Sentez, printr-o cerere scrisa, confirmarea faptului ca datele personale nu sunt si nu au fost prelucrare, precum si urmatoarele informatii:

a. Informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele.

b. Comunicarea datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor.

c. Informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva.

d. Informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

e. Informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul Sentez este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR (art. 14)

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

a. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

b. Transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001.

c. Notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul Sentez este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE OPOZITIE (art. 15)

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE (art. 17)

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a. Retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b. Reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI (art. 18)

Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. In afara cazurilor in care o intârziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre operator. Daca plângerea este gasita ca fiind intemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiune in justitie. Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data plângerii.